UKOLIKO STE U MOGUĆNOSTI DA PODRŽITE DALJNJI RAD NAŠEG BLOGA MOŽETE TO UČINITI DONACIJOM PUTEM PAYPALL-a U PROZORU DONACIJA

četvrtak, 11. kolovoza 2016.

Ovako se rasipa vaš novac: Lorencin za vođenje zapisnika i unos podataka u računalo isplatio 200.000 kuna!
Ministarstvo turizma je za 2015. od Državne revizije dobilo „uvjetno mišljenje“, a jedan od glavnih razloga za to jest prekomjerno korištenje ugovora o djelu, slično kao i u Ministarstvu vanjskih poslova, pa se može reći da je to raširen problem u državnim tijelima.

Revizija u Ministarstvu koje je vodio Dario Lorencin otkrila je da su ugovori o djelu zaključeni s vanjskim suradnicima (21), od čega se sedam odnosi na drugo tijelo državne uprave, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje ima sjedište na istoj lokaciji kao i Ministarstvo turizma.

„Najveći dio poslova prema zaključenim ugovorima o djelu odnosio se na poslove državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva. Rashodi za izvršitelje usluga na temelju ugovora o djelu ostvareni su u iznosu 698.924 kune, što čini 2,8 posto novca osiguranog za osnovne plaće s doprinosima zaposlenika Ministarstva za 2015., te su veći od propisanog iznosa (dva posto ukupnog iznosa novca za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo) za 200.924 kune“, navodi se u izvješću revizije.
Kadrovski poslovi
Potom se ukazuje na to da su pojedini ugovori o djelu zaključeni za obavljanje poslova koji se odnose na poslove državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva - kadrovski i arhivski poslovi, izrada prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, pravilnika, odluka i općih akata ministarstva, priprema sjednica kolegija, organiziranje sastanaka i vođenje zapisnika, arhivski poslovi, unos raznih podataka u računalo i druge poslove. Državni revizori tvrde da to nije u skladu s odredbom članka 62. stavak 1. zakona o državnim službenicima kojim je propisano da se pojedini poslovi koji se obavljaju u državnom tijelu, osim poslova koje obavljaju državni službenici iz članka 3. stavka 2. navedenog zakona, mogu na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe. Također, odredbom članka 62. stavka 2. zakona o državnim službenicima propisano je da izdaci za pružatelje usluga na temelju ugovora o djelu ne smiju prelaziti dva posto ukupnog iznosa novca za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo.

„Rashodi za plaće za redovan rad zaposlenika Ministarstva s doprinosima planirani su u iznosu 24.900.000, a rashodi za izvršitelje usluga na temelju ugovora o djelu ostvareni u iznosu 698.924 iznose 2,8 posto novca osiguranog za osnovne plaće s doprinosima zaposlenika Ministarstva za 2015., te su veći od propisanog iznosa za 200.924. Na navedenu nepravilnost Državni ured za reviziju je ukazivao i u revizijama za prethodne godine. Rashodi po ugovoru o djelu su u 2011. iznosili 10,8 posto, u 2012. iznosili su 7,1 posto, a u 2013. iznosili su 5,3 posto rashoda za plaće zaposlenika. U 2014. navedeni rashodi iznosili su 1,9 posto rashoda za plaće zaposlenika, odnosno bili su u granicama zakonom propisanog postotka, a u 2015. su opet povećani“, ističe se u izvješću i napominje da se pri ugovaranju poslova putem ugovora o djelu smije ugovarati samo oni poslovi koji nisu poslovi državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva.
Zabrana zapošljavanja
Iz Ministarstva turizma su na takav stav revizije odgovorili kako „prihvaćaju nalog“, ali su se branili tvrdnjom da je uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i pravilnikom o unutarnjem redu utvrđen broj od 310potrebnih službenika i namještenika za obavljanje poslova Ministarstva, da su koncem 2015. u Ministarstvu bila 163 zaposlenika ili 48 posto manje od predviđenog broja.

„Budući da je još uvijek na snazi odluka o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade, navedena odluka uzrokuje manjak zaposlenika koji supotrebni za obavljanje poslova Ministarstva, što u konačnici rezultirapotrebom za obavljanjem poslova putem ugovora o djelu, a u svrhu potpunog i pravodobnog obavljanja poslova i zadataka. Ministarstvo je u 2016. poduzelo radnje za smanjenje broja ugovora o djelu te je broj ugovora s 21 smanjen na šest te će i dalje poduzimati radnje u cilju smanjenja ugovora o djelu“, odgovorili su iz Ministarstva na izvješće revizije. No, ovom prilikom valja kazati kako su pravilnici o unutarnjem redu za sva državna tijela rađena tako na način da je broj potrebnih radnih mjesta drastično preuveličavan, jer bi po većini tih pravilnika broj zaposlenih trebao biti dvostruko veći od današnjih 62 tisuće radnika u državnoj upravi. Osim toga, kao što je izvješće pokazalo, Ministarstvo je kršilo zakon svaki put kada bi ugovor o djelu dalo nekom iz drugog ministarstva, a ne vanjskom djelatniku, kako zakon i nalaže. Ipak, valja se nadati da će takva praksa polako ići svome kraju, a država pronaći efikasniji način da stimulira one koji rade više i bolje, a destimulira one koji ne odrade svoj dio posla.
( izvor slobodnadalmacija / uredio anonymous ) 
Svidio ti se članak? 
Podijeli ga s prijateljima!

Nema komentara:

Objavi komentar