UKOLIKO STE U MOGUĆNOSTI DA PODRŽITE DALJNJI RAD NAŠEG BLOGA MOŽETE TO UČINITI DONACIJOM PUTEM PAYPALL-a U PROZORU DONACIJA

srijeda, 29. lipnja 2016.

Građani, ne plaćajte zastarjele računeZastarijevanje počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, a nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena. Znači ako je vaš račun imao rok uplate recimo 16. listopada, 17. listopada on je počeo zastarijevati. Kad će taj proces završiti, ovisi od računa do računa
Nitko vam neće reći da je vaš račun u zastari, to morate sami istaknuti.
Jeste li kada zbog neinformiranosti i straha dva puta platili isti račun? Ili ste pak jedni od onih koji plaćaju stare račune ne znajući da to ne trebate raditi, jer su zastarjeli. Nerijetko se dogodi da jedinice lokalne samouprave šalju račune za usluge, iako je za njih nastupila zastara.
Jedan stariji čitatelj ispričao nam je kako je prije godinu dana platio račune iz 2006. za koji je dobio opomenu pred ovrhu. Radilo se o iznosu od nekoliko tisuća kuna. Da paradoks bude veći, uvjeren je da ih je već platio, ali nije imao sačuvane odreske računa. Stoga je u strahu od ovrhe koja bi mu “sjela” na mirovinu posudio novce i uplatio traženi iznos. Slučaj našeg čitatelja nije jedini, u Hrvatskoj se takvi slučajevi broje tisućama. Račune koji su pravno otišli u zastaru plaćaju mnogi, a da toga nisu niti svjesni. Jedini način da se građani zaštite je informiranost.
Zastara - pravo dužnika
Odlučili smo stoga istražiti što je zastara, kad nastupa za koji račun i uslugu, što kad se dobije opomena pred ovrhu i koje su iznimke. Prema hrvatskom enciklopedijskom rječniku, zastara je gubitak prava na izvršenje sankcije za kazneno djelo nakon propisanog vremena. Kad je nešto zastarjelo znači da je izgubilo sudsku snagu. Zastara znači nemogućnost prisilne naplate. No nitko vam neće reći da je vaš račun u zastari, to morate sami istaknuti.
Pa čak i ako dođe do sudskog spora. Pozivanje na zastaru je pravo dužnika, pa se sud ne može na nju obazirati ako se on na nju nije pozvao. Stoga dužnik, u slučaju sudskog spora, mora izričito staviti prigovor zastare tražbine i to do zaključenja glavne rasprave. Ako se dužnik ne pozove na zastaru, sud se neće obazirati na protek vremena, tj. zastaru i donijet će odluku kao da zastare i nema. Zastarijevanje počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, a nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena. Znači ako je vaš račun imao rok uplate recimo 16. listopada, 17. listopada on je počeo zastarijevati.
Kad će taj proces završiti ovisi od računa do računa. Iako je nastupila zastara za neko dugovanje, vjerovnik može tužiti dužnika na ispunjenje obveze, ali dužnik može staviti prigovor zastare, pa vjerovnik ne može ostvariti svoje pravo preko suda. Tad se utuživa obveza uz prigovore dužnika pretvara u neutuživu obvezu.
Tužba prekida proces zastare
Proces zastare može biti i prekinut. Ako vjerovnik, odnosno tvrtka kojoj dugujete podnese tužbu prema dužniku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, javnim bilježnikom, radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine, proces zastare će biti prekinut. Međutim kod dugovanja poreza svaka radnja poreznog tijela protiv dužnika prekida zastaru. Zastara počinje teći iznova od dana kad je spor okončan ili završen na neki drugi način.
Razlozi koji utječu na zastoj zastare mogu biti subjektivne prirode (koji se sastoje u specifičnim osobnim odnosima između vjerovnika i dužnika, odnosno obustavlja se zastara prema osobi koja je na vojnoj dužnosti za vrijeme mobilizacije, neposredne ratne opasnosti ili rata), te objektivne prirode koji čine stvarnu nemogućnost (spriječenost) vjerovnika da ostvari tražbine, kao što su viša sila, odgađanje plaćanja dugova utvrđeno zakonom, velike epidemije ili obustava rada suda.
Dužnik može prekinuti zastaru izravno, izjavom o priznavanju duga ili neizravno, plaćanjem otplate, kamata ili davanjem osiguranja. Vjerovnik prekida zastaru podizanjem tužbe, ali i svakom drugom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim mjerodavnim organom u cilju utvrđivanja, osiguranja ili ostvarivanja tražbina.
Više o zastarama pročitajte ovdje:

Zastara za komunalnu naknadu nakon tri godine

Račun za struju nakon godine dana odlazi u zastaru

Ne padajte na ovrhe, provjerite je li račun za telefon u zastari

Zastarijevaju i računi za osiguranje

Račun za pričuvu zastarijeva nakon tri godine

Zastara poreznih obveza, ali i prava nakon tri godine

- Kod zastare nema povrata uplaćenih sredstava U trgovačkom i građanskom pravu zastara je protek vremena nakon kojeg dužnik ima pravo uskratiti ispunjenje obveze. Zastara je gubitak vjerovnikova prava na naplatu zbog njegova pasivnog držanja kroz zakonom određeno vrijeme. Dužnik koji je platio dugovanje koje je već ušlo u zastaru nema pravo tražiti povrat tih sredstava. Jer on je bio dužnik, samo nije znao da mu je ta obaveza zastarjela.
Što kad dobijete opomenu o neplaćanju računa?
- Ako vam kao potrošaču na kućnu adresu stigne opomena da niste podmirili račun koji datira iz razdoblja duljeg od vremenskog roka određenog za zastaru, niste ga dužni platiti. Ali nemojte tu opomenu samo baciti u smeće i svoj bijes zbog opomene izbaciti na ukućane. Kako bi ostvarili svoje pravo na zastaru, morate vjerovniku ili poduzeću kojem dugujete poslati prigovor na račun u kojemu se jasno pozivate na zastaru. Ako vi to ne učinite, u kratkom roku vjerovnik će pokrenuti ovršni prijedlog na vašu imovinu. Rok za žalbu na ovršni prijedlog je osam dana, nakon toga ide ovrha. Kad vam sjedne ovrha, povratka sredstava nema.
Rok zastare
Razni zakoni, za svoje područje, definiraju rokove zastare, a najvažniji je Zakon o obveznim odnosima koji određuje zastare važne za građane, pa navodimo rokove iz tog Zakona.
5 godina - Tražbine zastarijevaju za pet godina ako zakonom nije određen neki drugi rok zastare.
1 godina - Nakon godine dana zastarijevaju računi za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće kućanstva, zatim računi za radiopostaju i radiotelevizijsku pristojbu, tražbine pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca te druge njihove tražbine koje se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima i tražbine pretplate na povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje je tiskovina naručena.
3 godine - Tražbine osiguratelja iz ugovora o osiguranju zastarijevaju za tri godine. No, tražbine ugovaratelja osiguranja, odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života zastarijevaju za pet, računajući od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala.
10 godina - Sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom, zastarijevaju za deset godina, pa i one za koja zakon inače predviđa kraći rok zastare.


( izvor narodni-list / uredio anonymous ) 

Nema komentara:

Objavi komentar