UKOLIKO STE U MOGUĆNOSTI DA PODRŽITE DALJNJI RAD NAŠEG BLOGA MOŽETE TO UČINITI DONACIJOM PUTEM PAYPALL-a U PROZORU DONACIJA

nedjelja, 10. srpnja 2016.

Porezna uprava krši zakone, a druge kažnjava zbog par kuna viška u blagajni


POREZNA uprava, koja se proslavila brutalnim kažnjavanjem ugostitelja zbog nekoliko kuna viška u blagajni i zatvaranjem hotela punog turista usred sezone, i sama ima kaos u poslovanju zbog kojeg bi ih trebalo zapečatiti, prema njihovim kriterijima, barem na 100 godina.

Prema reviziji poslovanja Porezne uprave koja je provedena  tijekom prošle  godine  naši poreznici imaju problema s vođenjem poslovnih knjiga, pa neispravno knjiže prihode i rashode, a tu je i boljka svih sisača proračuna - javne nabave.

Protuzakonita nabava plina i građevinskih radova

U nalazu Državne revizije navodi se da je Porezna uprava 2014. godine, protuzakonito, bez propisanih postupaka javne nabave kupila plin u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna za potrebe Središnjeg ureda i područnih ureda Zagreb, Bjelovar, Čakovec, Krapina, Osijek, Požega, Rijeka, Slavonski brod, Varaždin i Virovitica.

Problema s javnim nabavama, naši "uvoditelji  reda" iz Porezne imali su i kada su u pitanju građevinski radovi. 

U veljači 2012. godine Porezna uprava, temeljem prethodno provedene javne nabave, sklopila je okvirni sporazum s tri tvrtke za izvođenje građevinskih radova na obnovi poslovnih prostora. 
Kako se navodi u nalazu Revizije, sporazumom je utvrđeno da će Porezna prije zaključivanja pojedinačnih ugovora donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude  tako da  će svim odabranim izvođačima radova uputiti ponovljeni poziv za nadmetanje, na dostavu novih ponuda u pisanom obliku u kojem će utvrditi konkretne količine i vrste radova koje će se izvoditi, i donijeti odluku o odabiru na temelju kriterija odabira najniže cijene te da će ugovor potpisati nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 12 dana od dostave odluke o odabiru. 

No Porezna je 2013. godine sklopila ugovor ukupne vrijednosti od 2,2 milijuna kuna za radove na adaptaciji poslovnog prostora Ispostave Rijeka bez da je uputila ponovljeni poziv za nadmetanje i nakon toga donijela odluku o odabiru najpovoljnije ponude, kako je bilo predviđeno okvirnim sporazumom.

Isto se u studenom 2013. dogodilo i s obnovom ispostave u Čakovcu, za čiju obnovu je sklopljen ugovor vrijedan 942 tisuće kuna.

"Obrazloženo je da jednom ponuditelju nije upućen poziv, jer je ocijenjeno da nije sposoban obaviti predmetne radove te prema Zakonu o javnoj nabavi nema obveze pribavljanja ponude. Na temelju navedenog ugovora, u 2014. su ostvareni rashodi u iznosu 903.012,00 kn. U svibnju 2014. zaključen je dodatak ugovoru u vrijednosti 590.817,00 kn, na temelju kojeg su u 2014. ostvareni rashodi u iznosu 554.228,00 kn. Pojedini ugovoreni radovi nisu usporedivi s radovima utvrđenim okvirnim sporazumom. Tako su ugovoreni i izvršeni građevinski radovi u iznosu 806.703,00 kn, a nisu navedeni u okvirnom sporazumu", navodi se u nalazu Revizije.

Najam prostora knjiže kao zaštitarske usluge, a pomoć obiteljima umrlih kao ugovore o djelu  

Osim kršenja Zakona o javnoj nabavi poreznici imaju problema i s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu, pa najam prostora za pohranu arhive u poslovnim knjigama vode kao zaštitarske usluge.
"Rashodi za usluge najma spremišnog prostora za pohranu arhivskog registraturnog gradiva Područnog ureda Zadar, evidentirani su u poslovnim knjigama na računu usluga čuvanja imovine i osoba u iznosu 317.850,00 kn te na računu arhivskog materijala u iznosu 26.487,00 kn, umjesto na računu zakupnina i najamnina za građevinske objekte", navodi se u nalazu Revizije.

Poreznici imaju smisla za crni humor, pa je pomoć obiteljima umrlih službenika i namještenika Porezne uprave u njihovim poslovnim knjigama evidentirana na računu ugovora o djelu.
"Pomoći isplaćene obiteljima umrlih službenika i namještenika Porezne uprave su evidentirane u poslovnim knjigama na računu ugovora o djelu u iznosu 192.142,00 kn, umjesto na računu naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj", primjećuje Revizija. 

Porezna uprava zapošljava oko 4200 ljudi, od kojih oko 600 radi na poslovima nadzora, a godišnji proračun im je oko 770 milijuna kuna.

( izvor index.hr / uredio anonymous ) 

Nema komentara:

Objavi komentar